Welkom Reder

Vrienden van het Stadhuismuseum, de Bedrijven Sponsors

De Stichting kent naast donateurs, de Poorters ook de Reders. Historisch gezien kocht een Reder zich in en nam een aandeel van een rederij. Een rederij was een onderneming niet alleen voor scheepvaart maar ook voor de productie van goederen, bijvoorbeeld lakense stof. Door middel van een jaarlijkse bijdrage nemen zij een aandeel in het Stadhuismuseum en geven een stevige financiële impuls aan haar ontwikkeling. Dit is belangrijk, want de publieke middelen van de gemeente zijn beperkt.

Ondersteuning

De bijdrage van Reders stelt het museum in staat om doelen te halen en projecten te ontwikkelen die buiten de dagelijkse museumpraktijk vallen. Denk hierbij aan speciale educatieprogramma’s, een arbeidsintensieve restauratie van een belangrijk schilderij, de uitgave van een boek  of de aankoop van een voor Schouwen-Duiveland relevant historisch topstuk.

Maatschappelijk ondernemen

Zierikzee heeft een voortrekkersrol in de regio. Het is een dynamische stad, met een enorme historie. Een levendig Museum heeft ook een belangrijke maatschappelijke en economische waarde. Het vergroot de aantrekkingskracht van de stad en het eiland voor toeristen, als vestigingsplaats voor bedrijven en als woonplaats. Het is interessant om uw betrokkenheid bij de stad Zierikzee en haar historie te vergroten door Reder te worden. Een fraaie vorm van maatschappelijk ondernemen. De jaarlijkse bijdrage van een Reder bedraagt voor een gouden, zilveren of bronzen Redersdeel respectievelijk € 1000,-, € 500,- en € 350,-.

Waardevol

Reder zijn is waardevol in vele opzichten. U participeert niet alleen in het culturele leven van Zierikzee, maar levert daar ook een belangrijke bijdrage aan. Zo is de ene vriendschap de andere waard! Verder krijgen Reders gratis entree, een gratis rondleiding op afspraak en een korting van 10% op bijna alle artikelen uit de museumwinkel. Ook krijgen de Reders met de nieuwsbrief van het Stadhuismuseum informatie toegestuurd over lezingen, activiteiten, evenementen en excursies die door het Stadhuismuseum en/of de Vrienden worden georganiseerd.

U kunt zich hier aanmelden

 

[portfolio_slideshow id=450]