Waarom Vriend worden

_MG_0770Vriend worden van het Stadhuismuseum dat kan !

Iedereen kan Vriend worden van het Stadhuismuseum Zierikzee, jong en oud. Het Vriend zijn is waardevol in vele opzichten. U participeert niet alleen in het culturele leven van Zierikzee, maar levert daar ook een welkome bijdrage aan. Een levendig Museum heeft ook een belangrijke maatschappelijke en economische waarde. Het is interessant om uw betrokkenheid bij de stad Zierikzee en haar historie te vergroten door Vriend te worden.

U kunt donateur of Poorter worden. Uw bijdrage als Poorter bedraagt € 25 per jaar voor een individueel lidmaatschap. Voor partners, echtgenoten bestaat het lidmaatschap voor twee. Dit kost € 15 per jaar meer. Kinderen tot en met 16 jaar zijn gratis.

Uw onderneming kan ook Vriend worden. U sponsorbijdrage als Reder bedraagt voor een gouden, zilveren of bronzen redersdeel respectievelijk € 1000, -, € 500, – en € 350, – per jaar. Een fraaie vorm van maatschappelijk ondernemen.

Samen zetten wij zo de schouders onder het Stadhuismuseum om projecten te realiseren die niet uit het reguliere budget gefinancierd kunnen worden. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan educatie projecten voor jongeren, het uitgeven van een boek, bijzondere aankopen, restauratie van een kunstwerk, speciale evenementen, tentoonstellingen of vernieuwende elementen. Vriend worden betekent dat u het behoud en de ontwikkeling van een levend en bruisend Stadhuismuseum steunt met een jaarlijkse bijdrage. Vrienden krijgen daar uiteraard iets voor terug zodat ze zich verbonden voelen aan het Stadhuismuseum. Zie voor de voordelen de pagina over Poorters en over Reders.

Wilt u zich inschrijven als Vriend van het Stadhuismuseum ga dan naar inschrijven of download de folder Vriend worden van het Stadhuismuseum. Het restant van 2013 en 2014 tellen als één jaar. Tussentijds opzeggen kan telefonisch of per e-mail. Het lidmaatschap van Poorters eindigt dan aan het eind van het lopende jaar.

Wenst u een éénmalige schenking te doen ga dan naar schenking.

Voor meer informatie mail de Stichting Vrienden van het Stadhuismuseum.

De Stichting is inmiddels door de Belastinginspecteur aangemerkt als ANBI met de status Culturele Instelling (CI). ANBI is Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI CI status maakt uw donatie als gift aftrekbaar van uw belasting. Voor meer informatie ga naar belastingdienst.nl

Dit betekent dat bij een gift een vermenigvuldigingsfactor wordt gehanteerd van 1.25. Bijvoorbeeld u doet een periodieke gift van 5 keer € 1000 gedurende 5 jaar. Dan is ieder jaar € 1000 keer 1.25 aftrekbaar van het inkomen zonder minimale drempel of maximaal plafond. Dit betekent –  bij een effectief belastingtarief van 52% – wanneer u Reder wordt of een schenking doet van € 1000 per jaar dat u dit na aftrek slechts € 350 kost. De extra stimulans geldt in ieder geval voor schenkingen tot 1 januari 2017.