Uitnodiging Presentatie Stavenisse

Geachte Vrienden van het Stadhuismuseum,

Het Stadhuismuseum Zierikzee wist in 2016, na een tip van een collega uit het Rijksmuseum en met steun van de Vrienden van het Stadhuismuseum, op een veiling in Luzern een geschilderd portret te verwerven van de Zierikzeese regent Marinus Stavenisse (1601-1663).

Even bijzonder en onverwacht als de verwerving van het portret in 2016, was de aankoop in 2017 op een Zeeuwse veiling van het rouwbord van Marinus Stavenisse, dat oorspronkelijk afkomstig is uit de Grote of Sint Lievensmonsterkerk in Zierikzee. Uit de vaste presentatie van Le Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie in Parijs, is tijdelijk in bruikleen ontvangen de uit particulier bezit afkomstige gouden keten behorende bij de Orde van de Heilige Michaël. De Franse koning Lodewijk XIV heeft deze keten in 1661 aan Marinus Stavenisse geschonken. Ten slotte is uit het Zeeuws Archief te Middelburg het adelsdiploma, dat deze zelfde Stavenisse in 1663 van eveneens de Franse koning heeft ontvangen, in bruikleen gekregen. Samen vormen deze vier objecten een bijzonder ensemble dat het leven van een Zierikzeese regent uit de zeventiende eeuw illustreert.

Dit ensemble resulteert in de prachtige presentatie in het Stadhuismuseum Zierikzee: Marinus Stavenisse, Regent te Zierczee (1616)

Graag nodigen wij daarom de Vrienden van het Stadhuismuseum uit deze bijzondere presentatie bij te wonen. Speciaal voor u zal Albert Scheffers een korte inleiding over Marinus Stavenisse verzorgen. Tevens ligt er voor u tijdens deze bijeenkomst een overdruk klaar getiteld: Een bijzonder ensemble in het Stadhuismuseum: Herinnering aan de Zierikzeese Regent mr. Marinus Stavenisse (1601 – 1663) door George Sanders, Albert Scheffers en Huib Uil.

U bent van harte welkom op 11 september van 17.00u – 18.00u. Graag horen wij of u aanwezig kunt zijn via: info@stadhuismuseum.nl

Reacties zijn gesloten.