Rondleidingen naar het Gravensteen

Rondleidingen naar het Gravensteen

 

GravensteenVan dinsdag 18 februari 2014 tot en met 8 maart 2014 worden er vanuit de Vierschaar van het Stadhuismuseum, van dinsdag tot en met zaterdag rondleidingen naar het Gravensteen georganiseerd. De rondleiding duurt ongeveer een uur. De rondleiding start om 14.30 uur bij de balie in de Vierschaar. Kosten € 2,50 per persoon. Kinderen tot 12 jaar gratis. Kaarten zijn uitsluitend te koop in het Stadhuismuseum

In 1358 werd begonnen met de bouw van een Gravensteen op de plaats van het huidige gebouw. 165 jaar later was dat echter zodanig in verval geraakt dat besloten moest worden om tot nieuwbouw over te gaan. de bouw duurde van 1524 tot 1526. Het ontwerp werd geleverd door de Antwerpse bouwmeester Harman van Aecken. De fraaie smeedijzeren ankers in de voorgevel herinneren aan het Bourgondische en Oostenrijkse huis. De vonnissen werden voor het Gravensteen voltrokken. Voor dat doel werd een houten schavot voor het bordes gebouwd. Het hek werd naar binnen gedraaid en sloot de trap af. Voorafgaand aan de executie kreeg de gevangene nog een maaltijd aangeboden. Deze gebeurtenis werd door een aantal hoogwaardigheidsbekleders bijgewoond. Ook het publiek mocht komen kijken naar deze maaltijd, die volgens de keus van de veroordeelde werd opgediend. Veel misdadigers werden voor het Gravensteen Gravensteen Gevangenisonthoofd, gebrandmerkt of gegeseld.

Heel bijzonder is dat er sinds 1577 tal van inscripties (namen, jaartallen, primitieve afbeeldingen van schepen) in de houten muren van het Gravensteen zijn gekrast. Houten muren die, ter voorkoming van ontsnappingen, met ijzerbeslag zijn bewerkt. Zo zaten er onder andere Duinkerker kapers vast, die hun schepen hebben afgebeeld. Het Gravensteen is daardoor als het ware één groot prentenboek geworden. Opmerkenswaardig zijn ook de hier nog aanwezige 19e-eeuwse celblokken, die uit een soort pre-fab systeem bestaan, dat in elkaar kan worden geschroefd. Het zijn in feite ijzeren kooien met een brits erin, waarop wel een strozak zal hebben gelegen. De celstraf, het ‘zitten’ als straf, dateert uit de 19e eeuw. Voordien wordt men over het algemeen alleen gevangen gehouden in afwachting van proces of strafuitvoering (executie of marteling). En de straffen zijn lang niet mals: afhakken van ledematen, radbraken, vierendelen en onthoofden behoorden tot het normale repertoire… Het Gravensteen is tot 1923 als gevangenis in gebruik geweest.

 

Reacties zijn gesloten.