Organisatie

De Stichting Vrienden van het Stadhuismuseum

De volgende gegevens over de Stichting Vrienden van het Stadhuismuseum worden hier gepubliceerd om te voldoen aan de eisen van transparantie, zoals geformuleerd door de belastingdienst voor ANBI instellingen.

Adres:            Watersnipstraat 22, 4302 VD Zierikzee
Telefoon:        06 1561 5072
E-mail:            info@vriendenvanhetstadhuismuseum.nl
Rabobank:     NL06RABO0105851779
KvK:               58342362
RSIN:              852995477

 

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter:                        Luitzen Bijlsma vanaf juli 2013

Secretaris:                       Peter Bracke vanaf januari 2017

Penningmeester:             Luitzen Bijlsma, waarnemend vanaf april 2018

Lid:                                  Baukje Bijlsma vanaf juli 2013

Lid:                                  Lucie Krans vanaf mei 2015

 

Positionering van het Stadhuismuseum en de Stichting

Het Stadhuismuseum is in 2012 van start gegaan na een grondige restauratie van het historisch erfgoed (het monumentale gebouw) en na een grote investering in de presentatie van de collectie. Het Stadhuismuseum was toen onderdeel van de organisatie van de Gemeente Schouwen-Duiveland.  Een onderzoek naar de verzelfstandiging van het Stadhuismuseum is in 2013 uitgevoerd en in 2014 is door het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland een besluit genomen over de verzelfstandiging. Vanaf 2015 is de exploitatie van het museum verzelfstandigd.

Het Stadhuismuseum kan niet alleen met publieke middelen functioneren. Een sterke verbinding met bezoekers, bewoners, bedrijven en instellingen van Schouwen-Duiveland is voorwaarde voor een levend cultuurhistorisch centrum. De Stichting Vrienden van het Stadhuismuseum wil daaraan een bijdrage leveren.

Beleidsplan

Het beleidsplan voor de Stichting Vrienden is opgesteld in september 2013 en is tot heden leidend. De Stichting bestaat in 2018 vijf jaar en het lustrum is aanleiding het beleidsplan in 2018 te vernieuwen. Het beleidsplan 2013 kunt u hier opvragen …

De oprichtingsakte van de Stichting Vrienden kunt u hier opvragen …

Privacybeleid en privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens komt daarmee te vervallen. Organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren dienen zich aan de regels van de nieuwe verordening te houden. Het onderwerp privacy dient te worden opgenomen in het beleid en door middel van een privacyverklaring kenbaar worden gemaakt aan de deelnemers en gebruikers.

De Stichting Vrienden van het Stadhuismuseum gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die zijn ingevuld op het aanmeldingsformulier of het contactformulier van de website. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de financiële administratie en het verzenden van facturen voor de jaarlijkse donatie van Reders en Poorters. De adresgegevens worden ook gebruikt voor de overeengekomen dienstverlening door de Stichting naar de donateurs, in de vorm van Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen met informatie, uitnodigingen en berichtgeving over ontwikkelingen in en rond het Stadhuismuseum. Indien geen prijs wordt gesteld op toezending van de Nieuwsbrief, kunnen donateurs dat aangegeven naar info@vriendenvanhetstadhuismuseum.nl.

De lijst van deelnemers – de Vriendenlijst – is één bestand dat wordt bewaard op de server van de website. De penningmeester en de secretaris beheren dit bestand. Op de website van de Stichting Vrienden van het Stadhuismuseum worden algemene bezoekgegevens bijgehouden om na te gaan of de pagina’s van de website effectief worden gebruikt.

De website van de Stichting Vrienden van het Stadhuismuseum heeft een beveiligingscertificaat. Dat betekent dat de informatie via uw verbinding met de website versleuteld wordt verzonden, zodat uw gegevens niet onderschept kunnen worden.

Verantwoording jaarverslagen

Voor het gedeelte van 2013 en 2014 is één jaarverslag opgesteld. Het jaarverslag kunt u hier opvragen …

Het jaarverslag 2015 kunt u hier opvragen …

Het jaarverslag 2016 kunt u hier opvragen …

Het jaarverslag 2017 kunt u hier opvragen …

Het jaarverslag 2018 kunt u hier opvragen …