Inschrijven

Vul het formulier in en druk op verzenden. Uw inschrijving wordt zo spoedig mogelijk verwerkt en u ontvangt een lidmaatschapskaart. Zie voor de meer informatie over Vriend worden de pagina over Poorters en Reders.

voornaam, naam (verplicht)

straatnaam (verplicht), huisnummer (verplicht)

postcode, woonplaats (verplicht)

email adres (verplicht)

telefoonnummer (verplicht)

aankruisen welke vriendschap u wenst (verplicht)

Ik word Poorter voor € 25 per jaarIk word Poorter voor twee € 25 plus € 15Ik wens met mijn bedrijf Reder te worden

aankruisen welke betalingswijze u wenst (verplicht)

Ik machtig de Stichting het aangegeven bedrag af te schrijvenIk word vriend maar wil geen automatisch incasso

in geval automatische incasso graag uw IBAN nummer

Opmerkingen