Organisatie

De Stichting Vrienden van het Stadhuismuseum

De volgende gegevens over de Stichting Vrienden van het Stadhuismuseum worden hier gepubliceerd om te voldoen aan de eisen van transparantie, zoals geformuleerd door de belastingdienst voor ANBI instellingen.

Adres:            Watersnipstraat 22, 4302 VD Zierikzee
Telefoon:       06 1561 5072
E-mail:            info@vriendenvanhetstadhuismuseum.nl
Rabobank:     NL06RABO0105851779
KvK:               58342362
RSIN:              852995477

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter:                       Luitzen Bijlsma vanaf juli 2013

Secretaris:                      Peter Bracke vanaf januari 2017

Penningmeester:           Stella Venema vanaf juli 2013

Lid:                                  Baukje Bijlsma vanaf juli 2013

Lid:                                  Lucie Krans vanaf mei 2015

 

Positionering van het Stadhuismuseum en de Stichting

Het Stadhuismuseum is in 2012 van start gegaan na een grondige restauratie van het historisch erfgoed (het monumentale gebouw) en na een grote investering in de tentoonstelling. Het Stadhuismuseum is onderdeel van de organisatie van de Gemeente Schouwen-Duiveland. De komende status van het Stadhuismuseum is een onzekerheid. Een onderzoek naar de verzelfstandiging van het Stadhuismuseum is in 2013 uitgevoerd. In 2014 wordt door het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland en besluit genomen over de verzelfstandiging.

Hoe de verzelfstandiging ook wordt uitgewerkt en vormgegeven; het Stadhuismuseum kan niet alleen door publieke middelen functioneren. Een sterke verbinding met bewoners, bedrijven en instellingen van Schouwen-Duiveland is voorwaarde voor een levend cultuur historisch centrum. De Stichting Vrienden van het Stadhuismuseum wil daaraan invulling geven.

Het beleidsplan voor de Stichting Vrienden is opgesteld in september 2013 en is tot heden leidend. Nadat de exploitatie van het Stadhuismuseum is verzelfstandigd zal voor de Stichting Vrienden een nieuw beleidsplan worden opgesteld. Naar verwachting is dit in 2016 het geval. Het beleidsplan kunt u hier opvragen …

Voor het gedeelte van 2013 en 2014 is één jaarverslag opgesteld. Het jaarverslag kunt u hier opvragen …

Het jaarverslag 2015 kunt u hier opvragen …

Het jaarverslag 2016 kunt u hier opvragen …

De oprichtingsakte van de Stichting Vrienden kunt u hier opvragen …